Over C.J. (Kees) van Kranenburg

Geboren in Rotterdam in 1962. Getrouwd, vader van vier kinderen. 
In 1989 rondde ik de HBO Personeelsmanagement af aan de toenmalige Academie De Nijenburg in Culemborg. Vervolgens ben ik gaan werken in het HR-werkveld: als personeelsmanagementadviseur, beheerder van een personeelsinformatiesysteem, als recruiter en als hoofd personeelszaken.
Van 2005 tot 2006 ruim een jaar wethouder mogen zijn in IJsselstein (U). 

Vanaf september 2006 tot oktober 2007 de master Theologie en samenleving gevolgd aan de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht (die lopende dat studiejaar onderdeel ging uitmaken van de Universiteit van Tilburg, faculteit Geesteswetenschappen).

Sinds 2008 ben ik werkzaam als directeur bij de (onafhankelijke en onpartijdige) Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Van deze stichting maken de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen deel uit. De SKGZ is erkend als geschilleninstantie zoals bedoeld in Wet financieel toezicht.

Naast de dagelijkse werkzaamheden ben ik politiek actief voor de ChristenUnie. Vanaf 2003 tot 2011 was ik lid van Provinciale Staten van Utrecht voor deze partij, de laatste vier jaar als lijsttrekker en fractievoorzitter. Na een tijdelijke stop van twee jaar ben ik in 2013 weer gestart als commissielid Ruimte Water Groen bij de provincie Utrecht. In maart 2015 ben ik opnieuw gekozen als lid van Provinciale Staten van Utrecht. Ook deze periode zal ik mij bezig houden met de thema's Ruimte, Water en Groen. 

Voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2015 stond ik op de negende plaats op de lijst. De (uitgekomen) verwachting was dat de ChristenUnie drie zetels zou halen. Derhalve een eervolle maar verder niet staatsgevaarlijke kandidatuur.