Theologie en geschiedenis zijn in mijn vrije tijd aandachtsgebieden. Politiek ben ik actief als lid van Provinciale Staten van Utrecht voor de ChristenUnie.

Op deze site worden eerdere stukken van mij weergegeven onder Publicaties. U treft daar enig werk aan op het gebied van de interreligieuze dialoog (en meer in het bijzonder de wijze van omgang met andere religies door 'bevindelijk gereformeerden'.)

Onder 'Over C.J. (Kees) van Kranenburg' treft u nadere informatie aan over mijzelf. Overname van gegevens van deze site is toegestaan. 
Bronvermelding wordt op prijs gesteld.  Mocht u willen reageren of contact opnemen, dan kunt u dit het best doen via het mailadres keesvankranenburg@kpnmail.nl (privé) of kees.van.kranenburg@provincie-utrecht.nl voor politieke zaken.